کارت ملی و یارانه/ طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ | ۳:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کارت ملی ندارید یارانه بی رایانه/ طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ | ۳:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ | ٦:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

برنج‌های آلوده هندی/ طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ | ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شب کوری / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جم

شب کوری / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ | ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

رابطه عربستان و رژیم صهیونیستی / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ | ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

زندگی در دنیای مجازیتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٧ | ۸:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دو روی یک سکه / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جم

وضع به حدی خراب است که وقتی خانواده با من حرف می‌زنند حس‌اش نیست جواب بدهم. دنبال استیکرش می‌گردم. لعنت بر هر چه فاصله است توی دنیا! چرا تخت من باید با پریز برق این‌قدر فاصله داشته باشد آخر؟ دیشب نت نداشتم، رفتم با خانواده‌ام آشنا شدم و شام خوردم. آدم‌های خوبی بودند.

 

آسیب‌شناسی فضای مجازی در سبک زندگیتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٦ | ٤:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

تالاب رود ارس (آراز) - پارسابادتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٦ | ٤:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٥ | ۳:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢ | ٢:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢ | ٢:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ | ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ | ٩:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

وقف، حامی نظام سلامت / طرح بهروز فیروزی

نیکوکاران با شناخت نیاز‌های روز جامعه می‌توانند با وقف اموال‌شان آینده‌ای بهتر بسازندتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ | ٩:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

رفع تحریم ها /   بهروز فیروزی - جام‌جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ | ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ | ۳:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

عربستان، همچنان تحت فشار افکار عمومی جهانتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٧ | ٢:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٧ | ٢:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٥ | ٥:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ | ٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ | ٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دبه درآوردن در خون سیاستمداران آمریکایی است!  / طرح : بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

مسافران دائمی زندان / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

پیشگامی رسانه ملی در پیشگیری از اعتیاد / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢۸ | ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢۸ | ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

نوجوانان در گرداب فضای مجازی / طرح بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٧ | ۸:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

قاتل خاموش/ طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٦ | ۳:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شبکه‌های اجتماعی هووی روابط خانوادگی / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٦ | ۳:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

خطرات دنیای مجازی برای خانواده ها / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٥ | ٢:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

خانواده ؛ بی‌دفاع در فضای مجازی /روزنامه جام جم - طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٩ | ٥:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعودتاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٧ | ٦:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٥ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٥ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

نفوذ رسانه‌ای با هدف تغییر سبک زندگی / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٧ | ٥:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

جراحی زیبایی / روزنامه جام جم

جراحی زیبایی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

معمای کارت سوخت / روزنامه جام جم

معمای کارت سوخت / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

موج‌سواری حقوق بشری حامیان داعش / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۸/۳٠ | ٤:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٧ | ٩:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کار بنده با موضوع آلودگی هوا در برنامه مردم چی می گن؟ شبکه سه سیماتاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٦ | ٥:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

اثر راه یافته به نمایشگاه و کتاب جشنواره اوکراین (خوش بین و بدبین) 2015

با تشکر از اطلاع رسانی محمود برخورداری عزیز یکی از برندگان این مسابقهتاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٥ | ٥:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢۳ | ٥:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

آثار راه یافته به نمایشگاه کاریکاتور شهر + من اراک 1394

آثار راه یافته به نمایشگاه کاریکاتور شهر + من اراک 1394

آثار راه یافته به نمایشگاه کاریکاتور شهر + من اراک 1394

آثار راه یافته به نمایشگاه کاریکاتور شهر + من اراک 1394

آثار راه یافته به نمایشگاه کاریکاتور شهر + من اراک 1394 

آثار راه یافته به نمایشگاه کاریکاتور شهر + من اراک 1394تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢۱ | ٧:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

راه یافته به نمایشگاه مسابقه سراسری کارتون و کاریکاتور آل سقوط /طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢۱ | ٩:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢۱ | ۱:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱٩ | ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱٧ | ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

اشتباهات داوری / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱٦ | ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سلفی با اموال سرقتی - روزنامه جام جم - طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱٠ | ٥:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

رشوه عربستان به گزارشگر ویژه سازمان ملل / طرح: بهروز فیروزی


عربستان سعودی یک میلیون دلار به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر رشوه داد تا علیه ایران گزارش‌های جهتدار بنویسد.

متن کامل خبرتاريخ : ۱۳٩٤/۸/۸ | ۳:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

آمریکا و عربستان برای حمایت از گروه تروریستی داعش توافق کردند - طرح:بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۸/٥ | ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

طلاق - هفته نامه آوای مردم / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱ | ٢:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱ | ۱:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱ | ۱:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

آثار راه یافته به گالری نمایشگاه هوموریلای اسپانیا 2015 - با موضوع جنگ

آثار راه یافته به گالری نمایشگاه هوموریلای اسپانیا 2015 - با موضوع جنگ

آثار راه یافته به گالری نمایشگاه هوموریلای اسپانیا 2015 - با موضوع جنگتاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱ | ۱:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دنیای مجازی / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٧/٢٩ | ٥:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

صدام دوم خاورمیانه / طرح: بهروز فیروزی / جام جم

اشتباهات محاسباتی ملک‌سلمان، او را به «صدام دوم» خاورمیانه تبدیل کرده است

متن کامل خبرتاريخ : ۱۳٩٤/٧/٢٥ | ٧:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٧/٢٥ | ٧:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سیلتاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱۸ | ٤:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱٥ | ٥:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

فروپاشی آل‌سعود / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جم

فروپاشی آل‌سعود / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱٤ | ٧:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

«جِم‌تی وی» به دنبال سبک زندگی غیراسلامی / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱٤ | ٧:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

غرب وحشی  / بهروز فیروزی / جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱۳ | ٤:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دست دادن اوباما با ظریف / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٧/۱۱ | ٢:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

رویای رئیس جمهوری فراری یمن / طرح: بهروز فیروزی / خبرگزاری فارسی

رئیس جمهوری فراری یمن پس از ورود به شهر عدن مدعی شد، با شکست شبه نظامیان حوثی و حامیان نیروهای حامی عبدالله صالح، به زودی به صنعا، پایتخت باز می‌گردد.تاريخ : ۱۳٩٤/٧/٢ | ٢:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/۳۱ | ۳:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

مرزهای بسته کشورهای اروپایی به روی پناهجویان ! / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٦/۳٠ | ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/٢٩ | ٥:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/٢۸ | ٤:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/٢٥ | ٤:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/٢٥ | ٤:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

ازدواج ساده است با تجمل گرایی مانع درست نکنید/ طرح: بهروز فیروزی / جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٦/٢٤ | ٤:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/۱٩ | ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/۱٧ | ٤:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

جسد کودک سوری پشت دیوار وجدان اروپا / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٦/۱٥ | ٥:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

اثر راه یافته به نمایشگاه بین المللی پرو  با موضوع سیل / بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٦/۱٥ | ٢:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/۱٢ | ٥:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/۱٢ | ٥:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

هر بینی بزرگی جراحی نمی‌خواهد / طرح: بهروز فیروزی / جام جم

زیبایی بینی به بزرگ یا کوچک بودن آن نیست؛ بینی‌ای زیباست که متناسب با چهره باشد


مطالعه بیشترتاريخ : ۱۳٩٤/٦/۸ | ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

حامیان تروریسم / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/٦/٥ | ٥:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/۳ | ٤:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٦/٢ | ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

بازگشایی لانه روباه! / طرح: بهروز فیروزی / خبرگزاری فارستاريخ : ۱۳٩٤/٦/٢ | ٢:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٧ | ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

زندگی روی بمب! / روزنامه جام جم / طرح: بهروز فیروزی

اهالی روستای «پیرصفا» سال‌هاست روی بمب‌های به جامانده از جنگ روزگار سپری می‌کنند

مشاهده متن کامل خبرتاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٧ | ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٦ | ٤:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

زمین‌خواری / جام جم / طرح: بهروز فیروزی

زمین‌خواری / جام جم / طرح: بهروز فیروزی

به گزارش خبرنگار جام جم، پرونده زمین خواری در گردنه حیران به عنوان یکی از تازه ترین پرونده های زمین خواری که ظاهرا ابعاد گسترده و پیچیده ای هم دارد و باعث اعزام هیات ویژه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به منطقه شده، بار دیگر لزوم برخورد جدی تر با پدیده زمین خواری را در کانون توجه قرار داده است.

مطالعه بیشتر متنتاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٥ | ٦:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢۳ | ٢:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

بودجه تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا/طرح: بهروز فیروزی / جام جم

دموکراسی ‌ میلیاردی / بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٩ | ٦:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

خبرنگاری از مشاغل سخت است! /طرح بهروز فیروزی/ خبرگزاری فارستاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱۸ | ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

پرونده صهیونیست ها در دادگاه لاهه / روزنامه جام جم / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٥ | ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دونده! / روزنامه جام جم / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٥ | ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سرنوشت کودک سوزی رژیم صهیونیستی /طرح: بهروز فیروزی / شبکه خبرتاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱۳ | ٧:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

گروهک منافقین به داعش پیوست / طرح: بهروز فیروزی / خبرگزاری فارستاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱۳ | ٦:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

پلیس به دنبال فراریان مالیاتی / جام جم / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٢ | ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سرنوشت کودک سوزی رژیم صهیونیستی /طرح: بهروز فیروزی / خبرگزاری فارستاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٢ | ٥:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

38 میلیارد تومان قرارداد تبلیغاتی دور زمین پر! / جام جم / طرح بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٥/۸ | ٢:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

آتش شبکه های اجتماعی بر بنیان خانواده / جام جم / طرح بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٥/۸ | ٢:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٦ | ٢:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.