اسیر دنیای مجازی/ روزنامه همشهریتاريخ : ۱۳٩٥/۸/۱ | ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

 

کانال تلگرامی کاریکاتورهای مطبوعاتی(کاغذی) به آدرس زیر

@cartoonpressتاريخ : ۱۳٩٥/٧/٢٩ | ۳:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٧/٢٩ | ٢:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٧/٢٩ | ٢:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

جنایت آل سعود در یمنتاريخ : ۱۳٩٥/٧/٢٠ | ٥:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

پایان «بان کی مون» با کارنامه ای سیاهتاريخ : ۱۳٩٥/٧/۱۸ | ٤:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سلامت کودکان، بازیچه تجارت دود/ روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٧/۱۳ | ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

همسفر شیمون پرز!تاريخ : ۱۳٩٥/٧/۱۳ | ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

آل سقوط / روزنامه همشهریتاريخ : ۱۳٩٥/٦/۳۱ | ٧:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال رعایت نمی شود.تاريخ : ۱۳٩٥/٦/۳۱ | ٧:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/٢٤ | ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/٢٢ | ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

گردشگری و غذا نوردیتاريخ : ۱۳٩٥/٦/٢٢ | ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

قاچاق کالا / روزنامه همشهریتاريخ : ۱۳٩٥/٦/۱۸ | ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/۱۸ | ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٥/٦/۱٢ | ٦:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/۱٢ | ٥:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/۱٢ | ٥:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/۱٢ | ٥:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/۱٠ | ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

 در جست و جوی سلامتیتاريخ : ۱۳٩٥/٦/٩ | ٤:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/٩ | ٤:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/٤ | ٢:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/٤ | ٢:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٦/٤ | ٢:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۳۱ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

المپیک گردیتاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢۸ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

صحت یا سرعت خبر / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢۸ | ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢۱ | ۱:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢۱ | ۱:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢٠ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

خون شویی آل سعود با دلارهای نفتیتاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱٥ | ٢:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

بومرنگ تروریسم از خاورمیانه تا اروپاتاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱۳ | ٢:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

اتحاد نامقدس داعش و نئوفاشیسم اروپاییتاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱۳ | ٢:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کارشکنی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج!تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱٢ | ۱:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

داروخانه‌های گیاهی جایگزین عطاری‌های غیرمجازتاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱٢ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کارشکنی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج!تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱۱ | ۸:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۱۱ | ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

جنگلبان حامی نسل ها / روزنامه سبزینهتاريخ : ۱۳٩٥/٥/٧ | ٤:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

مرغ، همچنان ایستاده بر طاقچه گرانی!تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٧ | ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دور ریز مواد غذاییتاريخ : ۱۳٩٥/٥/٧ | ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

مرغ، همچنان ایستاده بر طاقچه گرانی!

مرغ چه کم از طاووس دارد؟!تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٦ | ۱:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۳ | ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٥/۳ | ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

جنگل بی بهارتاريخ : ۱۳٩٥/٥/٢ | ٥:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۳۱ | ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۳٠ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۳٠ | ٦:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۳٠ | ٦:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

گرفتاریهای داخلی دولت اردوغان!تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۸ | ۳:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢٧ | ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

رقابت انتخاباتی ترامپ و کلینتون / بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢٧ | ٤:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢٧ | ٤:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۳ | ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۳ | ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

باید و نبایدهای جذب مخاطب در رادیوتاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۳ | ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۳ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سالی 8 میلیارد دلار دورریز سفره های ایرانی

نانی برمی‌دارد، چند تکه اش می‌کند، چند لقمه‌ای می‌خورد و بقیه را می‌گذارد کنار؛ نان‌ها خشک می‌شود. چند کفگیر برنج می‌کشد، آب خورش را روی برنج‌ها می‌ریزد و مشغول خوردن می‌شود اما فقط تا نصف بشقاب؛ دیگر اشتها ندارد./ برآوردهای فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد هر سال 3/1 میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که 35میلیون تن از این رقم معادل 7/2 درصد در ایران دور ریخته می‌شود.تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢٢ | ٦:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢٠ | ٧:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

تجزیه بریتانیا / طرح بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱٥ | ۸:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

قتل عمد جنگل هاتاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱٤ | ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کارت سوخت می ماند یا می رود؟تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱٤ | ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱۳ | ٦:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱۳ | ٦:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۸ | ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

بی بی سی اتاق آشوب جهان / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٤/۸ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۸ | ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۸ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ٥:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ٥:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۳٠ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٩ | ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

برای مشاهده آثار کلیک کنید

گالری یک

گالری دوتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٩ | ٦:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

فرهنگ سازی علیه برند سازی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٧ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

آثار چاپ شده در کتاب جشنواره پیشگیری از اعتیاد - تبریزتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٧ | ۸:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٥ | ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

اعتماد / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٥ | ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

نشاط اجتماعی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٥ | ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٤ | ٤:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٤ | ٤:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢۱ | ۱:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کاریکاتور زلاتانتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٠ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دبه های آمریکا

دبه های آمریکاتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٠ | ٩:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

ترامپ و کلینتونتاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۸ | ٧:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

قاچاق پوشاک / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۸ | ٧:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٦ | ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۳ | ٢:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

موبایل های قاچاق / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٩ | ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

ترک اعتیاد / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٩ | ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٦ | ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شعر دزدی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٥ | ٢:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شبکه آموزش / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٥ | ٢:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٤ | ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٤:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٤:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٦ | ۳:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٦ | ۳:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٦ | ۳:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.